QingDan.CC东西信息管理助手

帮助您记录东西信息和价格参考

  [查看我的清单]
[创建我的清单]
[手机版]
[登入][注册]  [京东:1499] [苏宁:1490] [亚马逊:1280][加入关注]
[更多记录]
[查看评价]
[访问京东]

京东福库CCRP-G1052FR5L电饭煲价格记录

 • 名称
 • 型号
 • 记录日期
 • 京东
 • 价格走势
 • 福库
 • CCRP-G1052FR|5L|电饭煲
 • 2016-10-26
 • 1499 元
 •   200 元
 • 福库
 • CCRP-G1052FR|5L|电饭煲
 • 2016-10-18
 • 1299 元
 •   200 元
 • 福库
 • CCRP-G1052FR|5L|电饭煲
 • 2016-08-31
 • 1499 元
 •   200 元
 • 福库
 • CCRP-G1052FR|5L|电饭煲
 • 2016-08-28
 • 1299 元
 •   200 元
 • 福库
 • CCRP-G1052FR|5L|电饭煲
 • 2016-08-17
 • 1499 元
 •   200 元
 • 福库
 • CCRP-G1052FR|5L|电饭煲
 • 2016-08-14
 • 1299 元
 •   200 元
 • 福库
 • CCRP-G1052FR|5L|电饭煲
 • 2016-08-12
 • 1499 元
 •   200 元
 • 福库
 • CCRP-G1052FR|5L|电饭煲
 • 2016-08-10
 • 1299 元
 •   200 元
 • 福库
 • CCRP-G1052FR|5L|电饭煲
 • 2016-08-08
 • 1499 元
 •   109 元
 • 福库
 • CCRP-G1052FR|5L|电饭煲
 • 2016-08-05
 • 1390 元
 •   109 元
 • 福库
 • CCRP-G1052FR|5L|电饭煲
 • 2016-06-20
 • 1499 元
 •   149 元
 • 福库
 • CCRP-G1052FR|5L|电饭煲
 • 2016-06-16
 • 1350 元
 •   149 元
 • 福库
 • CCRP-G1052FR|5L|电饭煲
 • 2016-06-14
 • 1499 元
 •   291 元
 • 福库
 • CCRP-G1052FR|5L|电饭煲
 • 2016-04-08
 • 1790 元
 •   300 元
 • 福库
 • CCRP-G1052FR|5L|电饭煲
 • 2016-03-31
 • 1490 元
 •   300 元
 • 福库
 • CCRP-G1052FR|5L|电饭煲
 • 2016-01-14
 • 1790 元
 •   291 元
 • 福库
 • CCRP-G1052FR|5L|电饭煲
 • 2015-12-31
 • 1499 元
 •     9 元
 • 福库
 • CCRP-G1052FR|5L|电饭煲
 • 2015-12-14
 • 1490 元
 •   200 元
 • 福库
 • CCRP-G1052FR|5L|电饭煲
 • 2015-11-30
 • 1290 元
 •   200 元
 • 福库
 • CCRP-G1052FR|5L|电饭煲
 • 2015-11-04
 • 1490 元
 •   100 元
 • 福库
 • CCRP-G1052FR|5L|电饭煲
 • 2015-10-31
 • 1390 元
 •   100 元
 • 福库
 • CCRP-G1052FR|5L|电饭煲
 • 2015-06-20
 • 1490 元
 •   140 元
 • 福库
 • CCRP-G1052FR|5L|电饭煲
 • 2015-06-17
 • 1350 元
 •   140 元
 • 福库
 • CCRP-G1052FR|5L|电饭煲
 • 2015-03-31
 • 1490 元
 •   200 元
 • 福库
 • CCRP-G1052FR|5L|电饭煲
 • 2015-03-25
 • 1290 元
 •   200 元
 • 福库
 • CCRP-G1052FR|5L|电饭煲
 • 2015-02-24
 • 1490 元
 •     9 元
 • 福库
 • CCRP-G1052FR|5L|电饭煲
 • 2015-02-09
 • 1499 元
 •   300 元
 • 福库
 • CCRP-G1052FR|5L|电饭煲
 • 2015-01-05
 • 1199 元
 •   300 元
 • 福库
 • CCRP-G1052FR|5L|电饭煲
 • 2014-12-15
 • 1499 元
 •   150 元
 • 福库
 • CCRP-G1052FR|5L|电饭煲
 • 2014-12-10
 • 1349 元
 •   150 元
[速度比价]
速度传递价值
Sudubi.com