QingDan.CC东西信息管理助手

帮助您记录东西信息和价格参考

  [查看我的清单]
[创建我的清单]
[手机版]
[登入][注册]  [京东:59] [易迅:99] [加入关注]

[查看评价]
[访问京东]

京东奥克斯FR-Y0801A0.8L电饭煲价格记录

 • 名称
 • 型号
 • 记录日期
 • 京东
 • 价格走势
 • 奥克斯
 • FR-Y0801A|0.8L|电饭煲
 • 2015-08-12
 • 缺货
 • 奥克斯
 • FR-Y0801A|0.8L|电饭煲
 • 2015-08-12
 • 59 元
 •     10 元
 • 奥克斯
 • FR-Y0801A|0.8L|电饭煲
 • 2015-03-12
 • 69 元
 •     10 元
 • 奥克斯
 • FR-Y0801A|0.8L|电饭煲
 • 2015-02-02
 • 79 元
 •     10 元
 • 奥克斯
 • FR-Y0801A|0.8L|电饭煲
 • 2014-12-31
 • 89 元
 •     10 元
 • 奥克斯
 • FR-Y0801A|0.8L|电饭煲
 • 2014-10-25
 • 79 元
 •     20 元
 • 奥克斯
 • FR-Y0801A|0.8L|电饭煲
 • 2014-10-16
 • 99 元
 •     30 元
 • 奥克斯
 • FR-Y0801A|0.8L|电饭煲
 • 2014-09-30
 • 69 元
 •     40 元
 • 奥克斯
 • FR-Y0801A|0.8L|电饭煲
 • 2014-08-28
 • 109 元
 •     10 元
 • 奥克斯
 • FR-Y0801A|0.8L|电饭煲
 • 2014-08-23
 • 99 元
 •     10 元
 • 奥克斯
 • FR-Y0801A|0.8L|电饭煲
 • 2014-07-03
 • 109 元
 •     10 元
 • 奥克斯
 • FR-Y0801A|0.8L|电饭煲
 • 2014-03-18
 • 99 元
[速度比价]
速度传递价值
Sudubi.com