QingDan.CC东西信息管理助手

帮助您记录东西信息和价格参考

  [查看我的清单]
[创建我的清单]
[手机版]
[登入][注册]  [京东:19999] [新蛋:17999] [易迅:14999] [苏宁:3413] [亚马逊:14720][加入关注]

[查看评价]
[访问京东]

京东索尼DSC-RX1黑色2430万价格记录

 • 名称
 • 型号
 • 记录日期
 • 京东
 • 价格走势
 • 索尼
 • DSC-RX1|黑色|2430万
 • 2017-02-28
 • 19999 元
 •  4500 元
 • 索尼
 • DSC-RX1|黑色|2430万
 • 2017-02-05
 • 15499 元
 •  4500 元
 • 索尼
 • DSC-RX1|黑色|2430万
 • 2017-01-31
 • 19999 元
 •  4500 元
 • 索尼
 • DSC-RX1|黑色|2430万
 • 2016-12-31
 • 15499 元
 •  4500 元
 • 索尼
 • DSC-RX1|黑色|2430万
 • 2016-12-27
 • 19999 元
 •  4800 元
 • 索尼
 • DSC-RX1|黑色|2430万
 • 2016-12-26
 • 15199 元
 •  1299 元
 • 索尼
 • DSC-RX1|黑色|2430万
 • 2016-05-25
 • 13900 元
 •     99 元
 • 索尼
 • DSC-RX1|黑色|2430万
 • 2016-02-25
 • 13999 元
 •    700 元
 • 索尼
 • DSC-RX1|黑色|2430万
 • 2016-01-31
 • 14699 元
 •    151 元
 • 索尼
 • DSC-RX1|黑色|2430万
 • 2015-07-22
 • 14850 元
 •     10 元
 • 索尼
 • DSC-RX1|黑色|2430万
 • 2015-07-17
 • 14840 元
 •     10 元
 • 索尼
 • DSC-RX1|黑色|2430万
 • 2015-03-19
 • 14850 元
 •    349 元
 • 索尼
 • DSC-RX1|黑色|2430万
 • 2015-03-03
 • 15199 元
 •    300 元
 • 索尼
 • DSC-RX1|黑色|2430万
 • 2014-12-06
 • 15499 元
 •    401 元
 • 索尼
 • DSC-RX1|黑色|2430万
 • 2014-10-09
 • 15900 元
 •  1099 元
 • 索尼
 • DSC-RX1|黑色|2430万
 • 2014-08-05
 • 16999 元
 •  1000 元
 • 索尼
 • DSC-RX1|黑色|2430万
 • 2013-10-23
 • 17999 元
[速度比价]
速度传递价值
Sudubi.com