QingDan.CC东西信息管理助手

帮助您记录东西信息和价格参考

  [查看我的清单]
[创建我的清单]
[手机版]
[登入][注册]  [京东:14999] [苏宁:15391] [亚马逊:15440][加入关注]

[查看评价]
[访问京东]

京东徕卡X2黑色1620万价格记录

 • 名称
 • 型号
 • 记录日期
 • 京东
 • 价格走势
 • 徕卡
 • X2|黑色|1620万
 • 2015-11-02
 • 缺货
 • 徕卡
 • X2|黑色|1620万
 • 2015-11-02
 • 14999 元
 •    441 元
 • 徕卡
 • X2|黑色|1620万
 • 2015-05-05
 • 15440 元
 •    540 元
 • 徕卡
 • X2|黑色|1620万
 • 2014-09-11
 • 14900 元
 •    540 元
[速度比价]
速度传递价值
Sudubi.com