QingDan.CC东西信息管理助手

帮助您记录东西信息和价格参考

  [查看我的清单]
[创建我的清单]
[手机版]
[登入][注册]  [京东:12799] [易迅:12600] [苏宁:12068] [亚马逊:13899][加入关注]

[查看评价]
[访问京东]

京东索尼FDR-AX100E400万4K摄像机价格记录

 • 名称
 • 型号
 • 记录日期
 • 京东
 • 价格走势
 • 索尼
 • FDR-AX100E|400万|4K摄像机
 • 2017-03-25
 • 12799 元
 •    800 元
 • 索尼
 • FDR-AX100E|400万|4K摄像机
 • 2017-03-24
 • 11999 元
 •    800 元
 • 索尼
 • FDR-AX100E|400万|4K摄像机
 • 2017-03-20
 • 12799 元
 •    800 元
 • 索尼
 • FDR-AX100E|400万|4K摄像机
 • 2017-03-18
 • 11999 元
 •    800 元
 • 索尼
 • FDR-AX100E|400万|4K摄像机
 • 2017-03-06
 • 12799 元
 •    800 元
 • 索尼
 • FDR-AX100E|400万|4K摄像机
 • 2017-03-05
 • 11999 元
 •    800 元
 • 索尼
 • FDR-AX100E|400万|4K摄像机
 • 2017-02-03
 • 12799 元
 •  1300 元
 • 索尼
 • FDR-AX100E|400万|4K摄像机
 • 2017-01-31
 • 11499 元
 •  1300 元
 • 索尼
 • FDR-AX100E|400万|4K摄像机
 • 2017-01-20
 • 12799 元
 •  1000 元
 • 索尼
 • FDR-AX100E|400万|4K摄像机
 • 2017-01-19
 • 11799 元
 •  1000 元
 • 索尼
 • FDR-AX100E|400万|4K摄像机
 • 2016-12-31
 • 12799 元
 •    800 元
 • 索尼
 • FDR-AX100E|400万|4K摄像机
 • 2016-11-01
 • 11999 元
 •  1381 元
 • 索尼
 • FDR-AX100E|400万|4K摄像机
 • 2016-08-19
 • 13380 元
 •    981 元
 • 索尼
 • FDR-AX100E|400万|4K摄像机
 • 2015-12-07
 • 12399 元
 •    201 元
 • 索尼
 • FDR-AX100E|400万|4K摄像机
 • 2015-12-05
 • 12600 元
 •      1 元
 • 索尼
 • FDR-AX100E|400万|4K摄像机
 • 2015-10-07
 • 12599 元
 •    400 元
 • 索尼
 • FDR-AX100E|400万|4K摄像机
 • 2015-09-11
 • 12199 元
 •    400 元
 • 索尼
 • FDR-AX100E|400万|4K摄像机
 • 2015-08-31
 • 12599 元
 •    310 元
 • 索尼
 • FDR-AX100E|400万|4K摄像机
 • 2015-08-24
 • 12289 元
 •     10 元
 • 索尼
 • FDR-AX100E|400万|4K摄像机
 • 2015-08-18
 • 12299 元
 •    291 元
 • 索尼
 • FDR-AX100E|400万|4K摄像机
 • 2015-07-24
 • 12590 元
 •     10 元
 • 索尼
 • FDR-AX100E|400万|4K摄像机
 • 2015-07-22
 • 12600 元
 •     10 元
 • 索尼
 • FDR-AX100E|400万|4K摄像机
 • 2015-07-16
 • 12590 元
 •     10 元
 • 索尼
 • FDR-AX100E|400万|4K摄像机
 • 2015-03-03
 • 12600 元
 •  1980 元
 • 索尼
 • FDR-AX100E|400万|4K摄像机
 • 2015-03-02
 • 14580 元
 •    600 元
 • 索尼
 • FDR-AX100E|400万|4K摄像机
 • 2014-10-30
 • 13980 元
[速度比价]
速度传递价值
Sudubi.com