QingDan.CC东西信息管理助手

帮助您记录东西信息和价格参考

  [查看我的清单]
[创建我的清单]
[手机版]
[登入][注册]  [京东:5280] [新蛋:4870] [易迅:4688] [苏宁:5480] [国美:5218] [亚马逊:4998][加入关注]

[查看评价]
[访问京东]

京东索尼HDRPJ510E黑色543万价格记录

 • 名称
 • 型号
 • 记录日期
 • 京东
 • 价格走势
 • 索尼HDR
 • PJ510E|黑色|543万
 • 2013-11-12
 • 缺货
 • 索尼HDR
 • PJ510E|黑色|543万
 • 2013-11-12
 • 5280 元
 •    581 元
 • 索尼HDR
 • PJ510E|黑色|543万
 • 2013-11-11
 • 4699 元
 •    581 元
 • 索尼HDR
 • PJ510E|黑色|543万
 • 2013-10-25
 • 5280 元
[速度比价]
速度传递价值
Sudubi.com