QingDan.CC东西信息管理助手

帮助您记录东西信息和价格参考

  [查看我的清单]
[创建我的清单]
[手机版]
[登入][注册]  [京东:27999] [苏宁:23640] [亚马逊:20][加入关注]

[查看评价]
[访问京东]

京东索尼HDRAX2000E黑色112万价格记录

 • 名称
 • 型号
 • 记录日期
 • 京东
 • 价格走势
 • 索尼HDR
 • AX2000E|黑色|112万
 • 2014-06-20
 • 缺货
 • 索尼HDR
 • AX2000E|黑色|112万
 • 2014-06-20
 • 27999 元
 •    889 元
 • 索尼HDR
 • AX2000E|黑色|112万
 • 2013-10-25
 • 28888 元
[速度比价]
速度传递价值
Sudubi.com