QingDan.CC东西信息管理助手

帮助您记录东西信息和价格参考

  [查看我的清单]
[创建我的清单]
[手机版]
[登入][注册]  [京东:1099] [易迅:1800] [苏宁:1580] [亚马逊:1580][加入关注]
[更多记录]
[查看评价]
[访问京东]

京东腾龙AF尼康18-200mmf/3.5-6.3XRDiIILD价格记录

 • 名称
 • 型号
 • 记录日期
 • 京东
 • 价格走势
 • 腾龙AF尼康
 • 18-200mm|f/3.5-6.3|XRDiIILD
 • 2016-03-23
 • 1099 元
 •   100 元
 • 腾龙AF尼康
 • 18-200mm|f/3.5-6.3|XRDiIILD
 • 2016-03-22
 • 999 元
 •   100 元
 • 腾龙AF尼康
 • 18-200mm|f/3.5-6.3|XRDiIILD
 • 2016-03-21
 • 1099 元
 •   100 元
 • 腾龙AF尼康
 • 18-200mm|f/3.5-6.3|XRDiIILD
 • 2016-03-21
 • 999 元
 •   100 元
 • 腾龙AF尼康
 • 18-200mm|f/3.5-6.3|XRDiIILD
 • 2016-01-14
 • 1099 元
 •   109 元
 • 腾龙AF尼康
 • 18-200mm|f/3.5-6.3|XRDiIILD
 • 2016-01-14
 • 990 元
 •   109 元
 • 腾龙AF尼康
 • 18-200mm|f/3.5-6.3|XRDiIILD
 • 2015-12-22
 • 1099 元
 •   100 元
 • 腾龙AF尼康
 • 18-200mm|f/3.5-6.3|XRDiIILD
 • 2015-12-21
 • 999 元
 •   100 元
 • 腾龙AF尼康
 • 18-200mm|f/3.5-6.3|XRDiIILD
 • 2015-12-14
 • 1099 元
 •   100 元
 • 腾龙AF尼康
 • 18-200mm|f/3.5-6.3|XRDiIILD
 • 2015-12-04
 • 999 元
 •   581 元
 • 腾龙AF尼康
 • 18-200mm|f/3.5-6.3|XRDiIILD
 • 2015-11-12
 • 1580 元
 •   590 元
 • 腾龙AF尼康
 • 18-200mm|f/3.5-6.3|XRDiIILD
 • 2015-11-09
 • 990 元
 •   290 元
 • 腾龙AF尼康
 • 18-200mm|f/3.5-6.3|XRDiIILD
 • 2015-11-09
 • 1280 元
 •   290 元
 • 腾龙AF尼康
 • 18-200mm|f/3.5-6.3|XRDiIILD
 • 2015-10-31
 • 990 元
 •   590 元
 • 腾龙AF尼康
 • 18-200mm|f/3.5-6.3|XRDiIILD
 • 2015-10-25
 • 1580 元
 •   281 元
 • 腾龙AF尼康
 • 18-200mm|f/3.5-6.3|XRDiIILD
 • 2015-09-08
 • 1299 元
 •   200 元
 • 腾龙AF尼康
 • 18-200mm|f/3.5-6.3|XRDiIILD
 • 2015-09-02
 • 1499 元
 •    81 元
 • 腾龙AF尼康
 • 18-200mm|f/3.5-6.3|XRDiIILD
 • 2015-08-31
 • 1580 元
 •   281 元
 • 腾龙AF尼康
 • 18-200mm|f/3.5-6.3|XRDiIILD
 • 2015-08-20
 • 1299 元
 •   200 元
 • 腾龙AF尼康
 • 18-200mm|f/3.5-6.3|XRDiIILD
 • 2015-08-19
 • 1499 元
 •   200 元
 • 腾龙AF尼康
 • 18-200mm|f/3.5-6.3|XRDiIILD
 • 2015-08-17
 • 1299 元
 •   200 元
 • 腾龙AF尼康
 • 18-200mm|f/3.5-6.3|XRDiIILD
 • 2015-08-10
 • 1499 元
 •    81 元
 • 腾龙AF尼康
 • 18-200mm|f/3.5-6.3|XRDiIILD
 • 2015-08-10
 • 1580 元
 •     5 元
 • 腾龙AF尼康
 • 18-200mm|f/3.5-6.3|XRDiIILD
 • 2015-08-06
 • 1585 元
 •    10 元
 • 腾龙AF尼康
 • 18-200mm|f/3.5-6.3|XRDiIILD
 • 2015-07-28
 • 1575 元
 •     5 元
 • 腾龙AF尼康
 • 18-200mm|f/3.5-6.3|XRDiIILD
 • 2015-07-16
 • 1570 元
 •    10 元
 • 腾龙AF尼康
 • 18-200mm|f/3.5-6.3|XRDiIILD
 • 2015-07-04
 • 1580 元
 •    81 元
 • 腾龙AF尼康
 • 18-200mm|f/3.5-6.3|XRDiIILD
 • 2015-07-03
 • 1499 元
 •    81 元
 • 腾龙AF尼康
 • 18-200mm|f/3.5-6.3|XRDiIILD
 • 2015-07-02
 • 1580 元
 •    81 元
 • 腾龙AF尼康
 • 18-200mm|f/3.5-6.3|XRDiIILD
 • 2015-07-01
 • 1499 元
 •    81 元
[速度比价]
速度传递价值
Sudubi.com