QingDan.CC东西信息管理助手

帮助您记录东西信息和价格参考

  [查看我的清单]
[创建我的清单]
[手机版]
[登入][注册]  [京东:1699] [新蛋:2359] [易迅:2249] [苏宁:2285] [国美:2359] [亚马逊:2444][加入关注]
[更多记录]
[查看评价]
[访问京东]

京东尼康AF-S55-300mmf/4.5-5.6GDXEDVR价格记录

 • 名称
 • 型号
 • 记录日期
 • 京东
 • 价格走势
 • 尼康AF-S
 • 55-300mm|f/4.5-5.6G|DXEDVR
 • 2017-03-25
 • 1699 元
 •   100 元
 • 尼康AF-S
 • 55-300mm|f/4.5-5.6G|DXEDVR
 • 2017-03-24
 • 1599 元
 •   100 元
 • 尼康AF-S
 • 55-300mm|f/4.5-5.6G|DXEDVR
 • 2017-03-20
 • 1699 元
 •   100 元
 • 尼康AF-S
 • 55-300mm|f/4.5-5.6G|DXEDVR
 • 2017-03-19
 • 1599 元
 •   100 元
 • 尼康AF-S
 • 55-300mm|f/4.5-5.6G|DXEDVR
 • 2017-03-16
 • 1699 元
 •   100 元
 • 尼康AF-S
 • 55-300mm|f/4.5-5.6G|DXEDVR
 • 2017-03-15
 • 1599 元
 •   100 元
 • 尼康AF-S
 • 55-300mm|f/4.5-5.6G|DXEDVR
 • 2017-03-06
 • 1699 元
 •   100 元
 • 尼康AF-S
 • 55-300mm|f/4.5-5.6G|DXEDVR
 • 2017-03-05
 • 1599 元
 •   100 元
 • 尼康AF-S
 • 55-300mm|f/4.5-5.6G|DXEDVR
 • 2017-02-27
 • 1699 元
 •   100 元
 • 尼康AF-S
 • 55-300mm|f/4.5-5.6G|DXEDVR
 • 2017-02-26
 • 1599 元
 •   100 元
 • 尼康AF-S
 • 55-300mm|f/4.5-5.6G|DXEDVR
 • 2017-02-24
 • 1699 元
 •   100 元
 • 尼康AF-S
 • 55-300mm|f/4.5-5.6G|DXEDVR
 • 2017-02-23
 • 1599 元
 •   100 元
 • 尼康AF-S
 • 55-300mm|f/4.5-5.6G|DXEDVR
 • 2017-02-20
 • 1699 元
 •   100 元
 • 尼康AF-S
 • 55-300mm|f/4.5-5.6G|DXEDVR
 • 2017-02-19
 • 1599 元
 •   100 元
 • 尼康AF-S
 • 55-300mm|f/4.5-5.6G|DXEDVR
 • 2017-02-15
 • 1699 元
 •   100 元
 • 尼康AF-S
 • 55-300mm|f/4.5-5.6G|DXEDVR
 • 2017-02-14
 • 1599 元
 •   100 元
 • 尼康AF-S
 • 55-300mm|f/4.5-5.6G|DXEDVR
 • 2017-02-13
 • 1699 元
 •   100 元
 • 尼康AF-S
 • 55-300mm|f/4.5-5.6G|DXEDVR
 • 2017-02-12
 • 1599 元
 •   100 元
 • 尼康AF-S
 • 55-300mm|f/4.5-5.6G|DXEDVR
 • 2017-01-21
 • 1699 元
 •    20 元
 • 尼康AF-S
 • 55-300mm|f/4.5-5.6G|DXEDVR
 • 2017-01-20
 • 1679 元
 •    20 元
 • 尼康AF-S
 • 55-300mm|f/4.5-5.6G|DXEDVR
 • 2017-01-16
 • 1699 元
 •    20 元
 • 尼康AF-S
 • 55-300mm|f/4.5-5.6G|DXEDVR
 • 2017-01-15
 • 1679 元
 •    20 元
 • 尼康AF-S
 • 55-300mm|f/4.5-5.6G|DXEDVR
 • 2017-01-11
 • 1699 元
 •    20 元
 • 尼康AF-S
 • 55-300mm|f/4.5-5.6G|DXEDVR
 • 2017-01-10
 • 1679 元
 •    20 元
 • 尼康AF-S
 • 55-300mm|f/4.5-5.6G|DXEDVR
 • 2017-01-02
 • 1699 元
 •    50 元
 • 尼康AF-S
 • 55-300mm|f/4.5-5.6G|DXEDVR
 • 2017-01-01
 • 1749 元
 •    50 元
 • 尼康AF-S
 • 55-300mm|f/4.5-5.6G|DXEDVR
 • 2016-12-31
 • 1699 元
 •    50 元
 • 尼康AF-S
 • 55-300mm|f/4.5-5.6G|DXEDVR
 • 2016-12-26
 • 1749 元
 •    50 元
 • 尼康AF-S
 • 55-300mm|f/4.5-5.6G|DXEDVR
 • 2016-12-25
 • 1699 元
 •    50 元
 • 尼康AF-S
 • 55-300mm|f/4.5-5.6G|DXEDVR
 • 2016-12-19
 • 1749 元
 •    50 元
[速度比价]
速度传递价值
Sudubi.com