QingDan.CC东西信息管理助手

帮助您记录东西信息和价格参考

  [查看我的清单]
[创建我的清单]
[手机版]
[登入][注册]  [京东:4299] [易迅:4479] [亚马逊:4899][加入关注]

[查看评价]
[访问京东]

京东尼康AF-S16-85mmf/3.5-5.6GDXEDVR价格记录

 • 名称
 • 型号
 • 记录日期
 • 京东
 • 价格走势
 • 尼康AF-S
 • 16-85mm|f/3.5-5.6G|DXEDVR
 • 2017-02-28
 • 4299 元
 •    100 元
 • 尼康AF-S
 • 16-85mm|f/3.5-5.6G|DXEDVR
 • 2017-01-22
 • 4399 元
 •    100 元
 • 尼康AF-S
 • 16-85mm|f/3.5-5.6G|DXEDVR
 • 2017-01-11
 • 4299 元
 •    100 元
 • 尼康AF-S
 • 16-85mm|f/3.5-5.6G|DXEDVR
 • 2017-01-10
 • 4199 元
 •    100 元
 • 尼康AF-S
 • 16-85mm|f/3.5-5.6G|DXEDVR
 • 2017-01-02
 • 4299 元
 •    100 元
 • 尼康AF-S
 • 16-85mm|f/3.5-5.6G|DXEDVR
 • 2016-12-31
 • 4199 元
 •    150 元
 • 尼康AF-S
 • 16-85mm|f/3.5-5.6G|DXEDVR
 • 2016-12-14
 • 4349 元
 •    300 元
 • 尼康AF-S
 • 16-85mm|f/3.5-5.6G|DXEDVR
 • 2016-08-29
 • 4049 元
 •     50 元
 • 尼康AF-S
 • 16-85mm|f/3.5-5.6G|DXEDVR
 • 2016-08-21
 • 3999 元
 •    100 元
 • 尼康AF-S
 • 16-85mm|f/3.5-5.6G|DXEDVR
 • 2016-08-20
 • 3899 元
 •    100 元
 • 尼康AF-S
 • 16-85mm|f/3.5-5.6G|DXEDVR
 • 2016-08-18
 • 3999 元
 •    100 元
 • 尼康AF-S
 • 16-85mm|f/3.5-5.6G|DXEDVR
 • 2016-07-06
 • 4099 元
 •      5 元
 • 尼康AF-S
 • 16-85mm|f/3.5-5.6G|DXEDVR
 • 2016-06-19
 • 4094 元
 •     95 元
 • 尼康AF-S
 • 16-85mm|f/3.5-5.6G|DXEDVR
 • 2016-06-16
 • 3999 元
 •     95 元
 • 尼康AF-S
 • 16-85mm|f/3.5-5.6G|DXEDVR
 • 2015-12-22
 • 4094 元
 •    488 元
 • 尼康AF-S
 • 16-85mm|f/3.5-5.6G|DXEDVR
 • 2015-09-25
 • 4582 元
 •      5 元
 • 尼康AF-S
 • 16-85mm|f/3.5-5.6G|DXEDVR
 • 2015-09-14
 • 4587 元
 •    207 元
 • 尼康AF-S
 • 16-85mm|f/3.5-5.6G|DXEDVR
 • 2015-09-01
 • 4794 元
 •    195 元
 • 尼康AF-S
 • 16-85mm|f/3.5-5.6G|DXEDVR
 • 2015-08-16
 • 4599 元
 •     20 元
 • 尼康AF-S
 • 16-85mm|f/3.5-5.6G|DXEDVR
 • 2015-07-16
 • 4579 元
 •     20 元
 • 尼康AF-S
 • 16-85mm|f/3.5-5.6G|DXEDVR
 • 2014-09-03
 • 4599 元
 •    200 元
 • 尼康AF-S
 • 16-85mm|f/3.5-5.6G|DXEDVR
 • 2014-03-02
 • 4799 元
 •    300 元
 • 尼康AF-S
 • 16-85mm|f/3.5-5.6G|DXEDVR
 • 2013-11-12
 • 4499 元
[速度比价]
速度传递价值
Sudubi.com