QingDan.CC东西信息管理助手

帮助您记录东西信息和价格参考

  [查看我的清单]
[创建我的清单]
[手机版]
[登入][注册]  [京东:9399] [新蛋:9599] [易迅:10899] [苏宁:9799] [国美:10548] [亚马逊:8999][加入关注]
[更多记录]
[查看评价]
[访问京东]

京东尼康AF-S24-70mmf/2.8GED价格记录

 • 名称
 • 型号
 • 记录日期
 • 京东
 • 价格走势
 • 尼康AF-S
 • 24-70mm|f/2.8G|ED
 • 2017-03-25
 • 9399 元
 •   400 元
 • 尼康AF-S
 • 24-70mm|f/2.8G|ED
 • 2017-03-24
 • 8999 元
 •   400 元
 • 尼康AF-S
 • 24-70mm|f/2.8G|ED
 • 2017-03-20
 • 9399 元
 •   400 元
 • 尼康AF-S
 • 24-70mm|f/2.8G|ED
 • 2017-03-19
 • 8999 元
 •   400 元
 • 尼康AF-S
 • 24-70mm|f/2.8G|ED
 • 2017-03-16
 • 9399 元
 •   400 元
 • 尼康AF-S
 • 24-70mm|f/2.8G|ED
 • 2017-03-15
 • 8999 元
 •   400 元
 • 尼康AF-S
 • 24-70mm|f/2.8G|ED
 • 2017-03-10
 • 9399 元
 •   200 元
 • 尼康AF-S
 • 24-70mm|f/2.8G|ED
 • 2017-03-09
 • 9199 元
 •   200 元
 • 尼康AF-S
 • 24-70mm|f/2.8G|ED
 • 2017-03-06
 • 9399 元
 •   200 元
 • 尼康AF-S
 • 24-70mm|f/2.8G|ED
 • 2017-03-05
 • 9199 元
 •   300 元
 • 尼康AF-S
 • 24-70mm|f/2.8G|ED
 • 2017-02-28
 • 9499 元
 •   100 元
 • 尼康AF-S
 • 24-70mm|f/2.8G|ED
 • 2017-02-20
 • 9599 元
 •   400 元
 • 尼康AF-S
 • 24-70mm|f/2.8G|ED
 • 2017-02-19
 • 9199 元
 •   400 元
 • 尼康AF-S
 • 24-70mm|f/2.8G|ED
 • 2017-02-15
 • 9599 元
 •   400 元
 • 尼康AF-S
 • 24-70mm|f/2.8G|ED
 • 2017-02-14
 • 9199 元
 •   400 元
 • 尼康AF-S
 • 24-70mm|f/2.8G|ED
 • 2017-02-13
 • 9599 元
 •   400 元
 • 尼康AF-S
 • 24-70mm|f/2.8G|ED
 • 2017-02-12
 • 9199 元
 •   400 元
 • 尼康AF-S
 • 24-70mm|f/2.8G|ED
 • 2017-02-06
 • 9599 元
 •   300 元
 • 尼康AF-S
 • 24-70mm|f/2.8G|ED
 • 2017-02-05
 • 9299 元
 •   300 元
 • 尼康AF-S
 • 24-70mm|f/2.8G|ED
 • 2017-02-03
 • 9599 元
 •   400 元
 • 尼康AF-S
 • 24-70mm|f/2.8G|ED
 • 2017-02-03
 • 9999 元
 •   700 元
 • 尼康AF-S
 • 24-70mm|f/2.8G|ED
 • 2017-02-01
 • 9299 元
 •   100 元
 • 尼康AF-S
 • 24-70mm|f/2.8G|ED
 • 2017-01-26
 • 9399 元
 •   600 元
 • 尼康AF-S
 • 24-70mm|f/2.8G|ED
 • 2017-01-23
 • 9999 元
 •   400 元
 • 尼康AF-S
 • 24-70mm|f/2.8G|ED
 • 2017-01-11
 • 9599 元
 •   400 元
 • 尼康AF-S
 • 24-70mm|f/2.8G|ED
 • 2017-01-10
 • 9199 元
 •   400 元
 • 尼康AF-S
 • 24-70mm|f/2.8G|ED
 • 2017-01-02
 • 9599 元
 •   100 元
 • 尼康AF-S
 • 24-70mm|f/2.8G|ED
 • 2016-12-31
 • 9499 元
 •   500 元
 • 尼康AF-S
 • 24-70mm|f/2.8G|ED
 • 2016-12-14
 • 9999 元
 •  1200 元
 • 尼康AF-S
 • 24-70mm|f/2.8G|ED
 • 2016-11-07
 • 8799 元
 •   300 元
[速度比价]
速度传递价值
Sudubi.com