QingDan.CC东西信息管理助手

帮助您记录东西信息和价格参考

  [查看我的清单]
[创建我的清单]
[手机版]
[登入][注册]  [京东:699] [新蛋:709] [易迅:699] [苏宁:699] [亚马逊:714][加入关注]
[更多记录]
[查看评价]
[访问京东]

京东尼康AF50mmf/1.8D-价格记录

 • 名称
 • 型号
 • 记录日期
 • 京东
 • 价格走势
 • 尼康AF
 • 50mm|f/1.8D|-
 • 2017-01-23
 • 699 元
 •    40 元
 • 尼康AF
 • 50mm|f/1.8D|-
 • 2017-01-23
 • 739 元
 •    40 元
 • 尼康AF
 • 50mm|f/1.8D|-
 • 2016-12-31
 • 699 元
 •    40 元
 • 尼康AF
 • 50mm|f/1.8D|-
 • 2016-12-18
 • 739 元
 •    40 元
 • 尼康AF
 • 50mm|f/1.8D|-
 • 2016-12-17
 • 699 元
 •    40 元
 • 尼康AF
 • 50mm|f/1.8D|-
 • 2016-12-14
 • 739 元
 •    50 元
 • 尼康AF
 • 50mm|f/1.8D|-
 • 2016-11-01
 • 689 元
 •    10 元
 • 尼康AF
 • 50mm|f/1.8D|-
 • 2016-10-08
 • 699 元
 •    20 元
 • 尼康AF
 • 50mm|f/1.8D|-
 • 2016-09-21
 • 719 元
 •    30 元
 • 尼康AF
 • 50mm|f/1.8D|-
 • 2016-09-18
 • 689 元
 •    30 元
 • 尼康AF
 • 50mm|f/1.8D|-
 • 2016-08-18
 • 719 元
 •    20 元
 • 尼康AF
 • 50mm|f/1.8D|-
 • 2016-08-02
 • 699 元
 •    30 元
 • 尼康AF
 • 50mm|f/1.8D|-
 • 2016-06-30
 • 729 元
 •    30 元
 • 尼康AF
 • 50mm|f/1.8D|-
 • 2016-05-31
 • 699 元
 •    30 元
 • 尼康AF
 • 50mm|f/1.8D|-
 • 2016-04-19
 • 729 元
 •    30 元
 • 尼康AF
 • 50mm|f/1.8D|-
 • 2016-04-18
 • 699 元
 •    30 元
 • 尼康AF
 • 50mm|f/1.8D|-
 • 2016-03-04
 • 729 元
 •    20 元
 • 尼康AF
 • 50mm|f/1.8D|-
 • 2016-02-15
 • 709 元
 •    20 元
 • 尼康AF
 • 50mm|f/1.8D|-
 • 2016-02-11
 • 729 元
 •    30 元
 • 尼康AF
 • 50mm|f/1.8D|-
 • 2016-02-10
 • 699 元
 •    30 元
 • 尼康AF
 • 50mm|f/1.8D|-
 • 2016-01-27
 • 729 元
 •     5 元
 • 尼康AF
 • 50mm|f/1.8D|-
 • 2016-01-03
 • 724 元
 •    25 元
 • 尼康AF
 • 50mm|f/1.8D|-
 • 2015-12-31
 • 699 元
 •    25 元
 • 尼康AF
 • 50mm|f/1.8D|-
 • 2015-12-13
 • 724 元
 •    25 元
 • 尼康AF
 • 50mm|f/1.8D|-
 • 2015-12-13
 • 699 元
 •    25 元
 • 尼康AF
 • 50mm|f/1.8D|-
 • 2015-12-12
 • 724 元
 •    25 元
 • 尼康AF
 • 50mm|f/1.8D|-
 • 2015-12-11
 • 699 元
 •    25 元
 • 尼康AF
 • 50mm|f/1.8D|-
 • 2015-12-01
 • 724 元
 •    20 元
 • 尼康AF
 • 50mm|f/1.8D|-
 • 2015-12-01
 • 704 元
 •    40 元
 • 尼康AF
 • 50mm|f/1.8D|-
 • 2015-11-12
 • 744 元
 •    15 元
[速度比价]
速度传递价值
Sudubi.com