QingDan.CC东西信息管理助手

帮助您记录东西信息和价格参考

  [查看我的清单]
[创建我的清单]
[手机版]
[登入][注册]  [京东:2149] [新蛋:2080] [易迅:1998] [苏宁:3249] [亚马逊:2048][加入关注]

[查看评价]
[访问京东]

京东尼康AF50mmf/1.4D-价格记录

 • 名称
 • 型号
 • 记录日期
 • 京东
 • 价格走势
 • 尼康AF
 • 50mm|f/1.4D|-
 • 2017-02-28
 • 2149 元
 •     50 元
 • 尼康AF
 • 50mm|f/1.4D|-
 • 2016-12-31
 • 2199 元
 •    100 元
 • 尼康AF
 • 50mm|f/1.4D|-
 • 2016-12-14
 • 2099 元
 •    110 元
 • 尼康AF
 • 50mm|f/1.4D|-
 • 2016-11-01
 • 1989 元
 •     10 元
 • 尼康AF
 • 50mm|f/1.4D|-
 • 2016-08-19
 • 1999 元
 •    100 元
 • 尼康AF
 • 50mm|f/1.4D|-
 • 2016-07-22
 • 2099 元
 •     50 元
 • 尼康AF
 • 50mm|f/1.4D|-
 • 2016-06-30
 • 2149 元
 •    100 元
 • 尼康AF
 • 50mm|f/1.4D|-
 • 2016-05-31
 • 2049 元
 •    100 元
 • 尼康AF
 • 50mm|f/1.4D|-
 • 2016-02-15
 • 2149 元
 •    131 元
 • 尼康AF
 • 50mm|f/1.4D|-
 • 2015-12-31
 • 2280 元
 •      1 元
 • 尼康AF
 • 50mm|f/1.4D|-
 • 2015-12-07
 • 2279 元
 •      1 元
 • 尼康AF
 • 50mm|f/1.4D|-
 • 2015-11-30
 • 2280 元
 •      1 元
 • 尼康AF
 • 50mm|f/1.4D|-
 • 2015-10-31
 • 2279 元
 •      1 元
 • 尼康AF
 • 50mm|f/1.4D|-
 • 2015-10-28
 • 2280 元
 •    281 元
[速度比价]
速度传递价值
Sudubi.com