QingDan.CC东西信息管理助手

帮助您记录东西信息和价格参考

  [查看我的清单]
[创建我的清单]
[手机版]
[登入][注册]  [京东:13299] [新蛋:13299] [易迅:15799] [苏宁:14399] [国美:14398] [亚马逊:12380][加入关注]
[更多记录]
[查看评价]
[访问京东]

京东佳能EF70-200mmf/2.8LISIIUSM价格记录

 • 名称
 • 型号
 • 记录日期
 • 京东
 • 价格走势
 • 佳能EF
 • 70-200mm|f/2.8L|ISIIUSM
 • 2017-03-25
 • 13299 元
 •   800 元
 • 佳能EF
 • 70-200mm|f/2.8L|ISIIUSM
 • 2017-03-24
 • 12499 元
 •   800 元
 • 佳能EF
 • 70-200mm|f/2.8L|ISIIUSM
 • 2017-03-24
 • 13299 元
 •   800 元
 • 佳能EF
 • 70-200mm|f/2.8L|ISIIUSM
 • 2017-03-23
 • 12499 元
 •   800 元
 • 佳能EF
 • 70-200mm|f/2.8L|ISIIUSM
 • 2017-03-15
 • 13299 元
 •  1301 元
 • 佳能EF
 • 70-200mm|f/2.8L|ISIIUSM
 • 2017-03-14
 • 11998 元
 •  1301 元
 • 佳能EF
 • 70-200mm|f/2.8L|ISIIUSM
 • 2017-03-09
 • 13299 元
 •  1300 元
 • 佳能EF
 • 70-200mm|f/2.8L|ISIIUSM
 • 2017-03-08
 • 11999 元
 •  1300 元
 • 佳能EF
 • 70-200mm|f/2.8L|ISIIUSM
 • 2017-03-07
 • 13299 元
 •  1300 元
 • 佳能EF
 • 70-200mm|f/2.8L|ISIIUSM
 • 2017-03-06
 • 11999 元
 •  1300 元
 • 佳能EF
 • 70-200mm|f/2.8L|ISIIUSM
 • 2017-03-02
 • 13299 元
 •  1300 元
 • 佳能EF
 • 70-200mm|f/2.8L|ISIIUSM
 • 2017-03-01
 • 11999 元
 •  1300 元
 • 佳能EF
 • 70-200mm|f/2.8L|ISIIUSM
 • 2017-02-17
 • 13299 元
 •   800 元
 • 佳能EF
 • 70-200mm|f/2.8L|ISIIUSM
 • 2017-02-16
 • 12499 元
 •   800 元
 • 佳能EF
 • 70-200mm|f/2.8L|ISIIUSM
 • 2017-02-03
 • 13299 元
 •  1300 元
 • 佳能EF
 • 70-200mm|f/2.8L|ISIIUSM
 • 2017-02-01
 • 11999 元
 •  1300 元
 • 佳能EF
 • 70-200mm|f/2.8L|ISIIUSM
 • 2017-01-18
 • 13299 元
 •  1300 元
 • 佳能EF
 • 70-200mm|f/2.8L|ISIIUSM
 • 2017-01-17
 • 11999 元
 •  1300 元
 • 佳能EF
 • 70-200mm|f/2.8L|ISIIUSM
 • 2017-01-11
 • 13299 元
 •  1300 元
 • 佳能EF
 • 70-200mm|f/2.8L|ISIIUSM
 • 2017-01-10
 • 11999 元
 •  1300 元
 • 佳能EF
 • 70-200mm|f/2.8L|ISIIUSM
 • 2017-01-02
 • 13299 元
 •  1300 元
 • 佳能EF
 • 70-200mm|f/2.8L|ISIIUSM
 • 2016-12-31
 • 11999 元
 •  1300 元
 • 佳能EF
 • 70-200mm|f/2.8L|ISIIUSM
 • 2016-12-16
 • 13299 元
 •  1300 元
 • 佳能EF
 • 70-200mm|f/2.8L|ISIIUSM
 • 2016-12-15
 • 11999 元
 •  1300 元
 • 佳能EF
 • 70-200mm|f/2.8L|ISIIUSM
 • 2016-09-22
 • 13299 元
 •  1000 元
 • 佳能EF
 • 70-200mm|f/2.8L|ISIIUSM
 • 2016-09-21
 • 12299 元
 •  1000 元
 • 佳能EF
 • 70-200mm|f/2.8L|ISIIUSM
 • 2016-09-05
 • 13299 元
 •   300 元
 • 佳能EF
 • 70-200mm|f/2.8L|ISIIUSM
 • 2016-09-02
 • 12999 元
 •   300 元
 • 佳能EF
 • 70-200mm|f/2.8L|ISIIUSM
 • 2016-08-30
 • 13299 元
 •   600 元
 • 佳能EF
 • 70-200mm|f/2.8L|ISIIUSM
 • 2016-08-29
 • 12699 元
 •   600 元
[速度比价]
速度传递价值
Sudubi.com