QingDan.CC东西信息管理助手

帮助您记录东西信息和价格参考

  [查看我的清单]
[创建我的清单]
[手机版]
[登入][注册]  [京东:2288] [新蛋:2499] [易迅:2669] [亚马逊:2368][加入关注]
[更多记录]
[查看评价]
[访问京东]

京东佳能EF50mmf/1.4USM价格记录

 • 名称
 • 型号
 • 记录日期
 • 京东
 • 价格走势
 • 佳能EF
 • 50mm|f/1.4|USM
 • 2017-02-07
 • 2288 元
 •   111 元
 • 佳能EF
 • 50mm|f/1.4|USM
 • 2017-01-07
 • 2399 元
 •   300 元
 • 佳能EF
 • 50mm|f/1.4|USM
 • 2017-01-02
 • 2699 元
 •   301 元
 • 佳能EF
 • 50mm|f/1.4|USM
 • 2016-12-31
 • 2398 元
 •   301 元
 • 佳能EF
 • 50mm|f/1.4|USM
 • 2016-10-08
 • 2699 元
 •   200 元
 • 佳能EF
 • 50mm|f/1.4|USM
 • 2016-08-24
 • 2499 元
 •   100 元
 • 佳能EF
 • 50mm|f/1.4|USM
 • 2016-08-10
 • 2399 元
 •   100 元
 • 佳能EF
 • 50mm|f/1.4|USM
 • 2016-04-09
 • 2499 元
 •   100 元
 • 佳能EF
 • 50mm|f/1.4|USM
 • 2015-09-30
 • 2399 元
 •    10 元
 • 佳能EF
 • 50mm|f/1.4|USM
 • 2015-09-08
 • 2389 元
 •    10 元
 • 佳能EF
 • 50mm|f/1.4|USM
 • 2015-08-31
 • 2399 元
 •    10 元
 • 佳能EF
 • 50mm|f/1.4|USM
 • 2015-08-06
 • 2389 元
 •    10 元
 • 佳能EF
 • 50mm|f/1.4|USM
 • 2015-08-05
 • 2399 元
 •   200 元
 • 佳能EF
 • 50mm|f/1.4|USM
 • 2015-07-31
 • 2599 元
 •    10 元
 • 佳能EF
 • 50mm|f/1.4|USM
 • 2015-07-16
 • 2589 元
 •    10 元
 • 佳能EF
 • 50mm|f/1.4|USM
 • 2015-07-08
 • 2599 元
 •   300 元
 • 佳能EF
 • 50mm|f/1.4|USM
 • 2015-06-30
 • 2899 元
 •   500 元
 • 佳能EF
 • 50mm|f/1.4|USM
 • 2015-05-30
 • 2399 元
 •   200 元
 • 佳能EF
 • 50mm|f/1.4|USM
 • 2015-05-13
 • 2599 元
 •   100 元
 • 佳能EF
 • 50mm|f/1.4|USM
 • 2015-05-11
 • 2499 元
 •   100 元
 • 佳能EF
 • 50mm|f/1.4|USM
 • 2014-12-22
 • 2599 元
 •    89 元
 • 佳能EF
 • 50mm|f/1.4|USM
 • 2014-11-11
 • 2688 元
 •   189 元
 • 佳能EF
 • 50mm|f/1.4|USM
 • 2014-11-10
 • 2499 元
 •   189 元
 • 佳能EF
 • 50mm|f/1.4|USM
 • 2014-07-03
 • 2688 元
 •    89 元
 • 佳能EF
 • 50mm|f/1.4|USM
 • 2014-07-02
 • 2599 元
 •   300 元
 • 佳能EF
 • 50mm|f/1.4|USM
 • 2014-07-01
 • 2899 元
 •   150 元
 • 佳能EF
 • 50mm|f/1.4|USM
 • 2014-06-07
 • 2749 元
 •   150 元
 • 佳能EF
 • 50mm|f/1.4|USM
 • 2014-02-25
 • 2899 元
 •   170 元
 • 佳能EF
 • 50mm|f/1.4|USM
 • 2013-11-14
 • 2729 元
 •   149 元
 • 佳能EF
 • 50mm|f/1.4|USM
 • 2013-11-11
 • 2580 元
 •   149 元
[速度比价]
速度传递价值
Sudubi.com