QingDan.CC东西信息管理助手

帮助您记录东西信息和价格参考

  [查看我的清单]
[创建我的清单]
[手机版]
[登入][注册]  [京东:4099] [新蛋:4699] [易迅:5299] [国美:4999] [亚马逊:4096][加入关注]

[查看评价]
[访问京东]

京东佳能EF17-40mmf/4LUSM价格记录

 • 名称
 • 型号
 • 记录日期
 • 京东
 • 价格走势
 • 佳能EF
 • 17-40mm|f/4L|USM
 • 2016-04-01
 • 4099 元
 •    600 元
 • 佳能EF
 • 17-40mm|f/4L|USM
 • 2016-03-15
 • 4699 元
 •    600 元
 • 佳能EF
 • 17-40mm|f/4L|USM
 • 2016-03-03
 • 4099 元
 •    600 元
 • 佳能EF
 • 17-40mm|f/4L|USM
 • 2015-12-14
 • 4699 元
 •    500 元
 • 佳能EF
 • 17-40mm|f/4L|USM
 • 2015-12-11
 • 4199 元
 •    500 元
 • 佳能EF
 • 17-40mm|f/4L|USM
 • 2015-11-11
 • 4699 元
 •    611 元
 • 佳能EF
 • 17-40mm|f/4L|USM
 • 2015-11-10
 • 4088 元
 •    611 元
 • 佳能EF
 • 17-40mm|f/4L|USM
 • 2015-09-30
 • 4699 元
 •     10 元
 • 佳能EF
 • 17-40mm|f/4L|USM
 • 2015-09-01
 • 4689 元
 •     10 元
 • 佳能EF
 • 17-40mm|f/4L|USM
 • 2015-08-31
 • 4699 元
 •     10 元
 • 佳能EF
 • 17-40mm|f/4L|USM
 • 2015-08-05
 • 4689 元
 •     10 元
 • 佳能EF
 • 17-40mm|f/4L|USM
 • 2015-08-05
 • 4699 元
 •    300 元
 • 佳能EF
 • 17-40mm|f/4L|USM
 • 2015-07-31
 • 4999 元
 •     10 元
 • 佳能EF
 • 17-40mm|f/4L|USM
 • 2015-07-16
 • 4989 元
 •     10 元
 • 佳能EF
 • 17-40mm|f/4L|USM
 • 2015-06-30
 • 4999 元
 •    300 元
 • 佳能EF
 • 17-40mm|f/4L|USM
 • 2015-06-11
 • 4699 元
 •    300 元
 • 佳能EF
 • 17-40mm|f/4L|USM
 • 2015-06-03
 • 4999 元
 •    100 元
 • 佳能EF
 • 17-40mm|f/4L|USM
 • 2015-06-02
 • 4899 元
 •    400 元
 • 佳能EF
 • 17-40mm|f/4L|USM
 • 2015-06-02
 • 5299 元
 •    300 元
 • 佳能EF
 • 17-40mm|f/4L|USM
 • 2014-07-03
 • 4999 元
 •    300 元
 • 佳能EF
 • 17-40mm|f/4L|USM
 • 2014-05-05
 • 5299 元
 •    200 元
 • 佳能EF
 • 17-40mm|f/4L|USM
 • 2014-03-04
 • 5099 元
 •    300 元
 • 佳能EF
 • 17-40mm|f/4L|USM
 • 2013-12-07
 • 4799 元
 •    349 元
 • 佳能EF
 • 17-40mm|f/4L|USM
 • 2013-12-04
 • 4450 元
 •    349 元
 • 佳能EF
 • 17-40mm|f/4L|USM
 • 2013-11-20
 • 4799 元
 •    200 元
 • 佳能EF
 • 17-40mm|f/4L|USM
 • 2013-11-11
 • 4599 元
 •    200 元
 • 佳能EF
 • 17-40mm|f/4L|USM
 • 2013-10-21
 • 4799 元
[速度比价]
速度传递价值
Sudubi.com